Welkom

Deel dit mooie concept

 

Steun Open Space Onderwijs met uw naam.

 

Dit onderwijsconcept is ontwikkeld door hoogbegaafden die het reguliere onderwijs hebben ervaren als niet passend. En zij zien dat hun kinderen en vele andere hoogbegaafde leerlingen dezelfde moeite hebben of zullen krijgen met het reguliere onderwijs. Dat moet anders en dat kan anders getuige dit concept.

Rond de 55.000 leerlingen in het basis- en voortgezet-onderwijs zijn hoogbegaafd (top 2%) en hebben nood aan onderwijs dat hen laat functioneren in hun eigen zone van naaste ontwikkeling. Zodat zij vrij en tijdig, door kunnen gaan met hun ontwikkeling en niet vanwege leeftijd of leeraanbod worden tegengehouden. Dat laatste levert tenslotte meer stress en frustratie op dan de eventuele problemen die ze kunnen krijgen door hun anders-zijn.

Het concept van Open Space Onderwijs vindt u in beknopte vorm hier (één pagina) en uitgebreide informatie vindt u op de oude website. Het biedt kort gezegd dat aan wat in het logo staat: Zelfstandig onderwijs; Eigen tempo; Individuele prestaties. Het is, eenmaal uitgewerkt, direct toepasbaar op een school. De systematiek is helder en compleet. De leerlingen en leerkrachten weten wat ze kunnen/moeten doen en de ontwikkeling van elke individuele leerling in zowel het leerproces als het ontwikkelingsproces worden nauwkeurig opgevolgd door de leerkracht. Het systeem is geborgd.

Ik vraag u vriendelijk dit concept te steunen door uw naam te laten vermelden bij de ‘vrienden van’ op deze website. Waarom dit zo belangrijk is voor mij om uw steun te krijgen, kunt u hier lezen. Met uw steun ga ik met de nieuwe website wederom dit concept promoten binnen en buiten het onderwijs. Met veel steun kan het werkelijkheid worden. De ontwikkelingen kunt u volgen op de nieuwe website.

Is uw interesse gewekt in dit innovatieve, coherente onderwijsconcept? Nodig de conceptbeheerder Willem Wind eens uit om Open Space Onderwijs nader toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

We lijken dezelfde fout te maken met het onderwijs en begeleiding van hoogbegaafde kinderen als met het onderwijs aan dove kinderen. Zij moesten zich leren aanpassen aan de maatschappij door te leren praten en liplezen. Geen gebarentaal, dus! Dan konden ze ‘normaal’ functioneren in de samenleving was de gedachte. Dat dit niet zo werkt werd pas jaren later onderkend, na veel problemen en frustraties bij zowel de leerlingen als de leerkrachten. Door te luisteren naar de doelgroep en bij wijze van spreken in hun schoenen te gaan staan, ontdekten ze dat dove mensen grosso modo beter af zijn als ze geaccepteerd worden als zijnde doof. En dat zij baat hebben bij gebarentaal. En zo nog veel meer. Lees meer over deze ontwikkeling in het dovenonderwijs op Wikipedia.

Ook hoogbegaafden zijn ‘anders’ dan de grote meerderheid. Accepteer dat en stimuleer hen in hun eigenheid en kracht. Daar ligt de oplossing voor veel schoolproblemen, misdiagnoses en problemen in hun latere leven als volwassenen. Het kan anders en het moet anders want de huidige manier van omgang met hoogbegaafde leerlingen lijkt vanuit ons oogpunt meer op kindermishandeling. Iets wat niemand wil en wat niemand wil stimuleren maar toch gebeurt. Luister naar de doelgroep, ga in hun schoenen staan en geef hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheden die ze nodig hebben.

Wilt u een reactie achter laten? Of een vraag stellen? Dat kan op deze pagina.

Hartelijk dank voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Willem Wind.(conceptbeheerder)

 

Deel dit mooie concept