start hier

de praktijk

De Open Space-organisatie in de praktijk.

Tijdens de eerste kennismaking met Open Space Onderwijs ontdekt de leerling al snel dat niet het onderwijs, maar de leerling zélf centraal staat.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming van een film die op een realistische manier laat zien hoe Open Space Onderwijs werkt en welke positieve invloed dit heeft op de leerling.
Vooruitlopend daarop hebben we hier alvast een animatiefilmpje geplaatst, dat een beeld geeft (zij het natuurlijk enigszins beperkt) van de mogelijkheden die Open Space Onderwijs zou kunnen bieden.

Open Space staat voor onderwijs met een totale openheid. Ouders hebben een grote stem binnen Open Space, omdat we ervan uitgaan dat juist ouders hun kind het beste kennen.  Zij worden zo vroeg mogelijk betrokken bij de transitie van regulier onderwijs naar Open Space en zullen van alle ontwikkelingen gedetailleerd op de hoogte gehouden worden.

Moderne leermiddelen zorgen voor een optimale opname van de lesstof.
Op de pagina opbouw (Educatiepad) wordt duidelijk dat Open Space-onderwijs voor 1/3 uit leren bestaat en voor 2/3 uit ontwikkelen. In het leertraject wordt vooral gebruik gemaakt van moderne leermiddelen: computers, laptops en tablets. Deze ict-oplossingen worden aan elke participant (een school of onderwijsinstelling, een ouder, een thuisonderwijzer, een internaat etc.) beschikbaar gesteld via een stichting.
Het grote voordeel van digitaal leren is dat de leerstof ook gemakkelijk kan worden opgeslagen zodat er ook statistisch geëvalueerd kan worden. Uiteraard worden alle testen, werkstukken, optredens en andere activiteiten door middel van digitale toepassingen (foto’s, video’s, scans, downloads etc.) bewaard. Dit vindt plaats in het leerlingvolgsysteem en wordt bij eventuele uitstroming ter beschikking gesteld aan de betreffende leerling.

/