start hier

educatiepad

Elke leerling volgt een uniek educatiepad.

Open Space biedt onderwijs vanaf de basisschool tot en met de universiteit (Bachelor). Elke leerling kan dat doen in zijn of haar eigen tempo en is daarmee goed voorbereid op de samenleving. Het reguliere leren, waarin uiteraard alle gebruikelijke verplichte vakken aan de orde komen, is daar overigens maar een deel van. Het Open Space-onderwijs is er namelijk op gericht om niet alleen lesstof op te nemen, maar ook om daadwerkelijk te ontwikkelen. Zo kent het Open Space-onderwijs bijvoorbeeld ook het vak Debatteren, waaraan elke leerling meedoet.
Het onderwijs is er speciaal op gericht dat leerlingen zo weinig mogelijk belemmeringen tegenkomen in het leren en ontwikkelen, waardoor een maximaal potentieel kan worden aangeboord. Langzame leerlingen kunnen kleine stapjes nemen en snelle leerlingen kunnen met grote stappen laten zien waartoe ze in staat zijn. (Bij inclusief-onderwijs zouden zelfs vier stappen kunnen worden ingevoerd, waarbij een leerling zélf kan aangeven welke snelheid hem of haar het best laat preseteren.)

We hebben het woord toetsen vervangen door testen bij Open Space Onderwijs. We testen tenslotte de kennis en vaardigheid van de leerling op een bepaald onderwerp. De leerling kan niet slagen of zakken, hij of zij bepaalt hiermee zijn of haar eigen niveau.
Elke leerling volgt zijn of haar eigen educatiepad en dat is, net als een curriculum vitae, uniek. Individueel leren dus, maar sámen ontwikkelen en opgroeien. Dat leidt niet alleen tot een maximaal kennispotentieel bij elke leerling, maar ook voor zelfstandigheid, stablilteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
Van elke leerling is op elk moment de actuele leerstatus en het behaalde niveau bekend. Daardoor kan er altijd per direct een uitstroom naar een lagere of een hogere beroepsopleiding binnen MBO, HBO of universiteit plaatsvinden.

/