start hier

missie

Goed onderwijs voor alle leerlingen.

Open Space heeft de missie om élke leerling, niemand uitgezonderd, goed onderwijs aan te bieden en zichzelf te leren kennen. Alle elementen van deze vorm van onderwijs zijn zodanig op elkaar afgestemd dat de onderwijsperiode van 4 tot en met 21 jaar een zeer dynamische beleving wordt, waarmee elke leerling enorm zijn voordeel kan doen.
De samenwerking tussen leerlingen en professionals verhoogt de coherentie binnen die beleving en leidt tot betere resultaten. Het verschil in aanpak en het gemeenschappelijke doel dat ons voor ogen staat, komt daarmee optimaal tot zijn recht.

Meer dan alleen leerstof opnemen.
Wanneer leerlingen alleen maar werken aan leerstof, zou dat zeer nagatieve consequenties voor hun ontwikkeling met zich meebrengen. Daarom biedt Open Space veel ruimte voor andere activiteiten, zodat leerlingen kunnen ervaren waar hun talenten liggen en zichzelf beter leren kennen, ook ten opzichte van andere leerlingen en als onderdeel van de samenleving.
Daarnaast is het binnen het Open Space-onderwijs belangrijk dat er meer filosofische levenshoudingen of “hands-on”-houdingen naast elkaar ontwikkeld kunnen worden. De leerling zelf (of groepjes leerlingen) bepaalt veel van wat er in de ontwikkelingstijd gebeurt; Open Space faciliteert daarin of laat ervaren. Deze vrije opzet maakt het ook mogelijk om meer wereldbeelden en levensvisies te integreren. De leerlingen bepalen welke insteek meer beleefd wordt en welke minder. Ouders en leerkrachten zijn daarin stimulators en zullen daarmee hun invloed hebben op het geheel. Het is aan de leerlingen of (en in hoeverre) zij daarin meegaan.

/