start hier

profielen

Betrokkenen in en rond het Open Space-onderwijs.

Hoe ziet een leerling in het Open Space-onderwijs er nou precies uit? Wie zijn de vader en de moeder? Wat wordt er van hen verwacht? En last-but-not-least; hoe zit het precies met de leerkracht, die eigenlijk meer een inspecteur of een begeleider is?
Hieronder vindt u de profielen van de betrokkenen. Hoewel het begrip “beschrijving” misschien meer op zijn plaats zou zijn. Want zoals u inmiddels al hebt kunnen lezen is “stempels drukken”of “labels plakken” het laatste dat bij Open Space past.

De leerling.
Een Open Space-leerling is een zelfstandig (wordend) kind tussen 4 en 21 jaar, die goed kan leren en de lesstof goed kan implementeren. Hij of zij wil zijn eigen leren, leven en functioneren zelf in de hand houden.
Een uitzonderlijke intelligentie (hoogbegaafdheid) is een pre, maar niet noodzakelijk. Een Open Space-leerling wil het leven en de maatschappij op een geheel eigen manier leren kennen en zichzelf daarmee voorbereiden op een volwassen leven.
Dat is de reden waarom deze leerling niet genoeg heeft aan de eindtermen van het onderwijs. Met die eindtermen zijn namelijk geen coherente visie, kennis en kunde over de maatschappij te realiseren. Wat daarvoor nodig is, wordt door de leerling zelf ingebed in een overzichtelijk geheel dat getoetst wordt aan het echte leven.
Vermoedens of een diagnose van bijvoorbeeld ASS, ADHD, ADD, Asperger, PDD-NOS, hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit, beelddenken, topdown-denken en soortgelijke labels, zijn geen probleem voor leerlingen in het Open Space-onderwijs. Zij creëren zelf, door de methode van onderwijs, een voor hen optimale situatie waarin zij hun diploma kunnen halen.
De meeste leerlingen met deze diagnoses of vermoedens worden geconfronteerd met dezelfde problemen als hoogbegaafde leerlingen. Meestal hebben zij voldoende intelligentie en zelfredzaamheid om succesvol deel te nemen aan het Open Space-onderwijs.

De leerkracht.
De leerkracht in het Open Space-onderwijs is de begeleider en de observator van een groot aantal leerlingen. De leerling werkt zich door de leerstof en de leerkracht controleert de voortgang.
De leerkracht kan in samenspraak met de leerling corrigerende voorstellen doen en uiteindelijk ook het advies geven dat Open Space-onderwijs voor een bepaalde leerling niet het juiste onderwijs is.
De leerkracht verzorgt het leerlingvolgsysteem voor zijn of haar leerlingen, communiceert met de leerlingen en met de ouders en draagt zorg voor de omgeving, inclusief het intranet, zodat de leerling ongestoord verder kan gaan met het onderwijs. Ook zorgt de leerkracht ervoor dat eventuele blokkades worden opgeruimd.
In het reguliere onderwijs gaat de leerkracht ervan uit dat de leerling pas iets weet als de leerkracht het verteld heeft. Dat is hier dus juist niet het geval en daarmee wordt een patroon doorbroken. De leerkracht kan hooguit aan het begin testen wat de leerling al weet of kan. Dit kan voor de leerling dan het startpunt van het onderwijs zijn.

De ouders.
De ouders spelen een belangrijke rol binnen het Open Space-onderwijs. Zij praten mee over de organisatie, over eventuele bottlenecks en kunnen op eigen initiatief zaken organiseren en verbeteringen doorzetten. Dit vindt plaats vanuit het idee dat ouders voldoende ervaring hebben met hun kinderen en daarmee een significante voorsprong hebben in de kennis over een leerling.

We kunnen stellen dat de leerkracht een professional is vor wat betreft de onderwijsmethode en dat de ouders dat zijn voor wat betreft het welbevinden van een kind. Daarom is het van belang dat beide partijen elkaar ondersteunen en maximaal versterken.

/