Betekenis voor het schoolbestuur

Een schoolbestuur biedt met Open Space Onderwijs vernieuwend onderwijs aan. Het is inclusief onderwijs, top-down aanbod van leren en het ontwikkelen van de leerling op eigen niveau en snelheid waardoor de leerling zelfstandig en met veel zelfkennis en zelfvertrouwen kan starten met diens volwassen leven.

Een schoolbestuur heeft constant alle data beschikbaar om te constateren of het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Meldingen worden gedaan via het systeem als er problemen ontstaan. Het schoolbestuur heeft makkelijker contact met leerkrachten en leerlingen en kan daardoor snel en effectief optreden indien dat nodig is.

Voor een inspectie kan het schoolbestuur direct alle relevante informatie bovenhalen die de inspectie nodig heeft voor haar werk. Dit kan per leerling, per groep leerlingen of van alle leerlingen. Het werk en de inzet van de leerkrachten wordt ook in beeld gebracht door het systeem.

De kosten voor dit type onderwijs verschilt niet van de kosten van het huidige onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *