Betekenis voor leerkrachten

Elke leerkracht begeleidt en controleert ongeveer 50-60 leerlingen. De leerkracht kan de agenda’s inzien van zijn/haar leerlingen, kan overleggen met leerlingen over hun vorderingen en/of problemen. De leerkracht zorgt ook voor een goed en veilig verloop van de dag voor alle leerlingen.

De leerkracht kan op vraag, een leerling helpen met de keuze waarop een onderwerp het beste bestudeerd kan worden. Hij of zij kan de leerling over een drempel helpen waardoor de leerling weer verder kan.

De leerkracht krijgt meldingen vanuit het computerprogramma en kan daarop acteren. Hij of zij kan met de andere leerkrachten overleg plegen over bv. hoe een bepaalde leerling het beste geholpen is.

Een leerkracht verzorgt en onderhoudt de cursussen en uitgifte van brevetten.

Elke leerkracht ondersteunt en inspireert leerlingen om mooie en interessante activiteiten op te zetten of te volgen. Het meeste werk wordt door de leerlingen zelf gedaan.

Elke leerkracht zorgt er voor dat de leerling(en) na elke activiteit, de gebruikte ruimte opgeruimd achter laten. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van ruimtes ligt altijd bij de leerling(en) die daar een activiteit hebben ontplooit. De ruimtes moeten wel goed ingericht zijn of anders aangepast worden.

Elke leerkracht heeft contact met de ouders/opvoeders van zijn of haar leerlingen. Ook hiervoor is veel tijd beschikbaar. Samen met de leerling zorgen zij voor een omgeving van de leerling waarin hij/zij het beste uit zichzelf haalt qua leren en qua eigen ontwikkeling en voorbereiding op zijn of haar volwassen leven. De school en leerkrachten staan in dienst van die kernactiviteit van een leerling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *