start hier

voordelen

De véle voordelen van Open Space-onderwijs op een rij.

Open Space-onderwijs biedt enorm veel voordelen ten opzichte van regulier onderwijs. Niet alleen voor de leerling, maar ook voor alle betrokkenen; de leerkrachten, begeleiders, ouders en voor de onderwijsorganisatie. U kunt daar op deze website alles over lezen en er uw eigen conclusies uit trekken. Maar voor het gemak zetten we er een groot aantal van op een rij.

 • Er zijn geen handelingsplannen meer nodig.
 • Huiswerkbegeleiding is overbodig.
 • Plusklasjes behoren tot het verleden.
 • Er hoeft geen begaafdheidsprofiel meer te worden gemaakt.
 • Er is geen sprake meer van vroegsignalering.
 • Er hoeven geen labels (welke dan ook) meer te worden opgeplakt.
 • Geen diversificatie meer in de klas.
 • Nauwelijks risico op conflicten tussen ouders en leerkrachten of ouders en directie/bestuur.
 • Geen discussies meer over de leerstijl van leerlingen.
 • Geen uitval meer.
 • Er zijn geen onderpresteerders meer.
 • Niemand hoeft meer thuis te zitten.
 • Speciaal onderwijs (in de brede zin des woords) wordt overbodig.
 • Geen ruwe overgang meer van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
 • Veel grotere aansluiting met de beroepspraktijk.
 • Geen (te) vroege of rigide keuzemomenten meer.
 • Geen watervalleerlingen meer in het voortgezet onderwijs.
 • Van (te) korte basisvorming is geen sprake meer.
 • Geen verplichte keuze voor een (te) lage beroepsopleiding (vanwege eerdere schoolkeuze).
 • De aanpak voor meisjes en jongens komt op gelijk niveau.
 • Geen verschillen meer tussen stad of platteland.
 • Pestgedrag en discriminatie minimaliseren.
 • Geen staatsexamens meer.
 • Onderwijs voor iedereen, van jong tot oud, op elk moment en zonder drempels beschikbaar.
/